Medische Verklaring Mantelzorgwoning Gemeente Maashorst (Noord-Brabant)

Nieuwe dienst
€ 124,95

Optimaal en van dichtbij zorgen voor uw ouders, kind, broer of zus, of een ander familielid of naaste ? Deze dienst betreft het opstellen van een standaard Medische Verklaring Mantelzorgwoning (MVM) ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor een mantelzorgwoning in de Gemeente Maashorst

 

U heeft deze medische verklaring nodig om uw verzoek te kunnen onderbouwen.

 

Bekijk de details van dit product voor meer uitleg en de toepasselijke voorwaarden.

Wat is Mantelzorg?

Mantelzorg is het onbetaald en onverplicht zorg verlenen, aan een hulpbehoevend iemand uit de eigen sociale omgeving, vanwege langdurige ziekte(n) en/of beperking(en). Het komt op je pad, voelt vanzelfsprekend (niet als een echt vrije keus, zoals bij vrijwilligerswerk) en je zoekt het niet vrijwillig op, bijvoorbeeld bij het zorgen voor een ouder of kind. Het overstijgt de gebruikelijke hulp van huisgenoten en maakt het mogelijk, dat de Mantelzorgontvanger kan (blijven) wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Het begint vaak met meegaan naar de huisarts en wat boodschappen doen, totdat je misschien wel ineens dagelijks voor diegene(n) zorgt. Ook kan het het gevoel geven, dat je altijd beschikbaar moet zijn en alert op eventuele problemen.

Waarom een Mantelzorgwoning?

Mantelzorg kan intensief zijn, zeker als de afstanden groot zijn. Daarom is van overheidswege besloten, gezien ook toenemende vergrijzing en tekorten aan zorgpersoneel, om zogenaamde vergunningsvrije Mantelzorgwoningen mogelijk te maken. Dit kan het (om)bouwen van een bestaand bijgebouw inhouden, het (om)bouwen van een aanbouw of ombouwen van een bestaand deel van een woning (bijvoorbeeld een garage) naar een situatie, waarin bewoning mogelijk is.

Dit is een veel goedkoper en makkelijker te realiseren alternatief dan verhuizen naar een huis nabij, meerdere huizen onder één dak kopen (ook wel een zogenaamde Kangoeroewoning genoemd) of een bestaande woning opsplitsen in meerdere woningen, wat met name in het buitengebied vaak door Gemeenten niet toegestaan wordt.

Vergunningsvrij betekent echter niet regelvrij.  Wij verwijzen u hiervoor graag naar de website van de  Rijksoverheid, dit specifieke artikel over Mantelzorgwoningen en (de website van) uw Gemeente.

Mits voldaan aan alle voorwaarden van uw Gemeente en mits diens goedkeuring wordt verleend, komt het er globaal op neer, dat u, wanneer sprake is van Mantelzorg, in beginsel per 'huisnummer', één Mantelzorgwoning zou kunnen realiseren voor maximaal twee personen. Eén van deze twee personen moet hetzij de mantelzorgverlener zijn, hetzij de mantelzorgontvanger, maar beide bewoners mogen ook de mantelzorgontvangers zijn. Er moet sprake zijn van relevante mantelzorg voor langdurige ziekte en/of beperking en er moet een relevante sociale relatie zijn tussen de mantelzorger en de mantelzorgontvanger.

Waarom gebruik maken van de medisch adviesdiensten van ArtsTotaal?

Uw huisarts heeft met u een behandelrelatie en mag daarom niet medische verklaringen afgeven, zoals het verstrekken van een oordeel over of een mantelzorgwoning in uw geval nodig is. Dit geldt overigens voor elke arts, of andere zorgverlener, bij wie u in behandeling bent. Reden daarvoor is dat het enerzijds de vertrouwensrelatie kan schaden bij een eventueel negatief oordeel, anderzijds ook dat voor het kunnen afgeven van dergelijke verklaringen specifieke kennis en ervaring nodig is.

Wij hebben met u echter géén behandelrelatie en zullen deze ook niet aangaan. Daarvoor blijft u bij uw huisarts (of andere zorgverlener) ingeschreven en in behandeling.

Wel kunnen wij hierdoor een onafhankelijk oordeel vormen over medische en overige informatie, die door u aan ons wordt aangeleverd, en dit oordeel in de vorm van een verklaring afgeven. Hierin zullen we te allen tijde de door u aangeleverde medische informatie zoveel mogelijk achterwege laten en alleen het minimale vermelden, dat onzes inziens, vanuit medisch perspectief, nodig is om maximale kans te maken de gevraagde vergunning te verkijgen.

Let wel: een Medische Verklaring is altijd maar een deel van wat als totaalpakket aan informatie nodig is voor een succesvolle aanvraag voor het kunnen realiseren van een vergunningsvrije Mantelzorgwoning. Wij geven ter zake géén juridisch advies. Indien uw aanvraag eventueel afgewezen wordt, bestaat er geen recht op geld terug.

Wat houdt de Medische Verklaring Mantelzorgwoning Gemeente Maashorst in?

Deze verklaring wordt opgesteld door een van onze artsen (medisch adviseurs) volgens het eigen model van ArtsTotaal. 

Specificaties van de verleende dienst

 • na aankoop en betaling stuurt een van onze medisch adviseurs u digitaal een vragenlijst toe (via Veilig Mailen)
 • u vult als Mantelzorger deze vragenlijst in en retourneert deze, na ook overleg met de Mantelzorgontvanger, digitaal aan ons (via Veilig Mailen)*
 • onze medisch adviseur beoordeelt de vragenlijst en neemt op afspraak telefonisch contact met u op (u kunt ook hierbij hulp vragen van iemand die u vertrouwt)
 • de medisch adviseur zal met u een aantal zaken bespreken om nadere informatie in te winnen (richtlijn maximaal 10-15 minuten)
 • eventueel zal de medisch adviseur u gericht vragen om nadere medische informatie vanuit de huisarts te laten verstrekken (via Veilig Mailen)
 • de medisch adviseur stelt vervolgens eenmalig een Medische Verklaring Mantelzorgwoning Gemeente Maashorst op (ten behoeve van één mantelzorgwoning, voor maximaal twee personen) en verstrekt deze digitaal (via Veilig Mailen) aan de mantelzorgvrager(s) (niet aan de Gemeente!)**
 • N.B.
  • Uw privacy blijft gewaarborgd: ook voor deze dienst geldt het medisch beroepsgeheim van de betreffende arts; de overige documenten worden alleen behouden in een beveiligd archief voor zover noodzakelijk vanwege wettelijke vereisten. In de verklaring benoemen wij, zoveel mogelijk in algemene bewoordingen, wat voor de betreffende voorziening relevant is en niet wat men niet hoeft te weten. De Gemeente is géén partij binnen deze dienstverlening. U bepaalt uiteindelijk  zelf, of u het betreffende document doorstuurt naar de Gemeente, samen met de overige benodigde documenten voor de aanvraag.**
  • De standaarddienstverlening is normaliter voldoende voor een medische onderbouwing van dit verzoek. Dit betreft reeds een maatwerkproduct, dat ook alleen maar voor dit specifieke doel mag worden gebruikt. Voor aanvullend maatwerk anders dan genoemd (in overleg met de medisch adviseur), een gesprek langer dan genoemd of meerdere gesprekken, de beoordeling van meer dan vier A4'tjes aan aanvullende medische informatie (anders dan de vragenlijst) en communicatie over en weer met de Gemeente Maashorst geldt een meerprijs.** 
  • ArtsTotaal heeft een inspanningsverplichting, géén resultaatsverplichting.* Uiteindelijk beslist de Gemeente over uw aanvraag. De werkzaamheden starten onmiddelijk  en worden voor u op maat verricht, u ziet af van een eventuele afkoelperiode c.q. retourrecht. ***
  • Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier inzien, alsmede tijdens het bestelproces.

*) De werkzaamheden starten bij het ontvangen van de ingevulde vragenlijst. Dit is een maatwerkdienst, waarbij het (consumenten-)retourrecht niet geldt, subsidiair ziet u hier van af bij het retour sturen van een ingevulde vragenlijst.

**) Indien maatwerk wel noodzakelijk is, zullen wij dit u vooraf melden met prijsopgaaf (meerprijs bovenop deze dienst).

***) De Gemeente beslist zelf of zij, in het individuele geval, de vergunning verleent zoals door u aangevraagd. De medische verklaring is daarbij een onderdeel van een totaalpakket, dat de aanvrager zelf moet samenstellen naar gelang de vereisten van de Gemeente. Wij verplichten ons tot de inspanning op basis van onze kennis en ervaring, maar kunnen uiteraard geen resultaat garanderen.

Over de Gemeente Maashorst

De Gemeente Maashorst (Noord-Brabant) is een fusiegemeente, bestaande uit de voormalige Gemeenten Landerd en Uden, met woonkernen Schaijk, Zeeland, Reek, Uden, Volkel en Odiliapeel.  

De volgende buurtschappen vallen er ook onder: Bedaf, Biesthoek, Brand, Duifhuis, Duifhuis, Eikenheuvel, Gaal, Graspeel, Heikant, Hengstheuvel, Hoefkens, Hooge Heide, Hoogveld, Hultje, Kleuter, Kreitsberg, Kooldert, Lagenheuvel, Lankes, Loo, Maatsehei, Moleneind, 't Mun, Nabbegat, Niemeskant, Oosterens, Rakt, Schadron, Slabroek, Strepen, Trent, Velmolen, Vloet, Voederheil, Weeg, Witte Dellen en Zevenhuis.