Klachtenregeling

Een veelgebruikt gezegde is, "Waar mensen werken worden fouten gemaakt". Wat precies een 'fout' is, is geen vaste definitie voor. Maar wel staat vast, dat niemand kan stellen dat hij het nooit beter kan doen, of kon hebben gedaan. Ook wij niet.

ArtsTotaal omarmt dit daarom als een gegeven en probeert altijd te leren van ervaringen uit het verleden, om het in de toekomst beter te kunnen doen. 

ArtsTotaal interne klachtenregeling

Bij eventuele onvrede over onze dienstverlening wil ArtsTotaal  graag laagdrempelig in overleg met de betrokkene. Niet alleen om te kunnen leren van de ervaring, maar ook om het met de betrokkene uit te spreken.

Mocht dit bij u spelen, neemt u dan alstublieft contact met ons op, of laat ons u terugbellen. We praten dan graag persoonlijk met u verder om te zoeken naar een oplossing.

ArtsTotaal externe klachtenfunctionaris

ArtsTotaal biedt betrokkenen daarnaast ook de mogelijkheid tot contact op afroep met een onafhankelijk klachtenfunctionaris via Quasir om uw klacht te bespreken. Aan deze mogelijkheid zijn voor betrokkenen geen kosten verbonden. Indien u hier als betrokkene gebruik van wenst te maken, kunt u ons dit aangeven. Uw verdere contact loopt dan rechtstreeks met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, per telefoon, videobellen en email.

ArtsTotaal Wkkgz-geschilleninstantie

ArtsTotaal is tot slot ook aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Dit betreft een door het Ministerie van VWS erkende Wkkgz-geschilleninstantie, overeenkomstig de hieraan in de Wkkgz-gestelde eisen. Indien u hier als betrokkene gebruik van wenst te maken, kunt u ons dit aangeven.

ArtsTotaal klachtenformulier / terugbelverzoek

Belangrijk: ArtsTotaal is geen vervanging voor uw eigen huisarts of andere (24/7) zorgverlener en stuurt ook geen (medische) gegevens door als verwijzer. Neem in zulke gevallen direct contact op met uw eigen behandelaar of (indien gepast) de nooddiensten.

Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de registratie en verwerking van de door u vermelde gegevens, in het bijzonder ook wanneer dit persoonsgegevens betreft. Voor (persoons)gegevens van derden en medische gegevens is dit formulier niet bedoeld. Gebruik hiervoor onze Veilig Mailen optie of een naar de AVG vergelijkbare veilige communicatiemethode.

De met ster (*) aangegeven velden zijn verplicht om in te vullen.









Op al onze leveringen, diensten en communicaties/uitingen is het navolgende van toepassing (allen inzichtelijk en af te drukken via de respectievelijke hyperlinks):