Wat is relevante medische informatie?

U wilt met uw medisch advies maximaal voordeel verkrijgen in de discussie over afwikkeling van een schade. Hiertoe is het belangrijk, dat ArtsTotaal de relevante medische stukken kan beoordelen. En een actueel overzicht heeft van alle opgetreden klachten en beperkingen en welke nog actueel zijn op het moment dat u als belangenbehartiger om medisch advies vraagt.

Wat precies de relevante medische stukken zijn is helaas niet in een algemene regel te vervatten, aangezien elke zaak anders is. In zijn algemeenheid gaat het vooral om alle medische informatie, die opgemaakt is in relatie tot het ongeval en de nasleep daarvan (direct of indirect). Hierbij kan gedacht worden aan informatie (inclusief episodenlijst en medicatielijst) van de betrokken huisarts, ziekenhuis en revalidatieinstelling, betrokken artsen en paramedici zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten, het ambulanceformulier, eventueel een opgemaakt proces verbaal van de politie als er discussie is over de toedracht van het ongeval, bijvoorbeeld over of iemand wel of niet van een bepaalde zijde is geraakt door een andere auto en of dit wel of niet met hoge snelheid is gebeurd.

Verder is het belangrijk, dat we van de belangenbehartiger aangeleverd krijgen:

  • Een voldoende gerichte vraagstelling, die door onze medisch adviseur te beantwoorden is
  • Een korte beschrijving van de toedracht en omstandigheden van de gebeurtenis
  • Een opsomming van de klachten en beperkingen als gevolg van het ongeval en welke nu nog actueel zijn
  • Alle relevante stukken uit het medisch dossier, in chronologische volgorde van datum van opstellen
  • Desgewenst een in ons format, door de betrokkene ingevulde en met handtekening ondertekende machtiging voor het opvragen van medische gegevens, indien de wens is dat wij dit voor u doen

 

Medische informatie kan veilig worden verzonden naar ArtsTotaal via iLetsel, of via Veilig Mailen. ArtsTotaal rekent hiervoor geen extra kosten naar u als belangenbehartiger. Na ontvangst van deze informatie kan onze medisch adviseur inhoudelijk aan de slag.