Cookieverklaring en Cookie-instellingen bewerken

Wij willen u een aangename online beleving op onze website geven, zonder hierbij de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens uit het oog te verliezen. Daarom vindt u hieronder gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en diensten die door ons op deze website worden ingezet.

Vanzelfsprekend heeft u de mogelijkheid om alle cookies en diensten te deactiveren. Hetzij door het blokkeren of wissen van cookies via uw internetbrowser, hetzij door het afzonderlijk deactiveren met het veranderen van uw toestemming en de opt-out mogelijkheden hieronder.

Hierbij is het wel belangrijk u ervan bewust te zijn, dat cookies in elke, door u gebruikte browser, op elk apparaat, apart gedeactiveerd moeten worden. Dit wil zeggen, dat wanneer u bijvoorbeeld Google Chrome en Mozilla Firefox naast elkaar gebruikt, de in Chrome aangepaste instellingen niet automatisch meeveranderen in Firefox en andersom. Verwijdert u al uw browser-gegevens, dan zult u opnieuw een melding voor akkoord in beeld krijgen, net als bij gebruik van een browser in incognito-modus. Functionele cookies kunnen verder op onze website niet gedeactiveerd worden, omdat anders onze website niet meer naar behoren kan functioneren. Hieraan is verder in de zin van de AVG ook geen reëel privacy-risico verbonden.

N.B. Indien u alle cookies in uw browser wist, dan wist u ook de betreffende opt-out-cookies voor artstotaal.com en daarmee ook de door u gekozen toestemmingen voor onze site. U zult dan ook bij een nieuw bezoek opnieuw de cookie-melding in beeld krijgen.

N.B. Sommige browsers laten bij bepaalde instellingen niet een cookie-waarschuwing zien, bijvoorbeeld omdat de beheerder van uw apparaat dit zo heeft ingesteld en/of door installatie van een browser-extensie om cookieswaarschuwingen standaard te accepteren of af te wijzen. Andere browsers, zoals Microsoft Edge / Internet Explorer (verouderd), kunnen hier onafhankelijk van de melding ook niet naar behoren weergeven.
De technologie op deze website is getest  en werkend bevonden met browsers, die functioneren volgens de wereldwijde conventies, specifiek Google Chrome en Mozilla Firefox. Op laatstgenoemde browsers verschijnt de cookiewaarschuwing van onze website, met technologie van Cookiebot, naar behoren. Onder meer van Microsoft browsers is algemeen bekend, dat deze voorgenoemde conventies niet zonder meer volgen. Dit ligt redelijkerwijs buiten onze invloedsfeer en verantwoording. Daarmee kunnen wij dus ook niet voor elke browser, op elk apparaat en in alle omstandigheden garanderen, dat de betreffende melding adequaat in beeld komt. Mocht dit bij u niet zijn gebeurd, dan vindt u op onze website meerdere links naar onze cookieverklaring, waar u ook de instellingen voor cookies op onze website desgewenst kunt wijzigen.

N.B. Vimeo cookies worden geplaatst in verband met embedded videobeelden op onze website, die wij naar onze webhost (SAAS CMS) uploaden. De verwerkingsverantwoordelijke hierin is laatstgenoemde en zijn niet wij zelf, door de specifieke afspraken tussen onze webhost en Vimeo. Wij hebben hier ook geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze webhost.

Gedetailleerde informatie en toestemming inzien/aanpassen