Heeft u Letselschade?

Een veelgebruikt gezegde is, "Een ongeluk zit in een klein hoekje". Het kan zomaar gebeuren; je rijdt in de auto op de provinciale weg, remt af voor een stoplicht en iemand, die afgeleid is door mobiele telefoongebruik rijdt vol achterop. Onder meer chronisch whiplash syndroom kan het gevolg zijn.

Letselschade is een heel vervelende, lange termijn complicatie, waar niemand op zit te wachten, zeker het slachtoffer niet. Maar als er sprake van is, dan wil je als slachtoffer wel zo snel mogelijk worden gehoord, geholpen en erkend in je beperkingen en klachten.

Wanneer partijen het echter niet eens zijn over de causaliteit (oorzaak-gevolg relatie), komt er al snel een juridische discussie op gang. Daarbij is het niet ongebruikelijk, dat letselschadezaken maanden en soms jaren voortslepen. Niets is zo vervelend -- zeker als slachtoffer -- als het steeds moeten wachten op de wederpartij, zonder dat u de zaak kan afsluiten.

Een dergelijke discussie kan echter wel het snelst worden beslecht aan de hand van een gedegen medisch advies. Dit wordt verstrekt, door een onafhankelijk medisch adviseur de juiste juridische vraag voor te leggen en de relevante medische gegevens te laten beoordelen naar actualiteit en ter zake deskundigheid van de auteur van die stukken.

ArtsTotaal heeft aandacht voor het slachtoffer

Anders dan andere medisch advies bureau's hebben we er voor gekozen om in letselschadezaken niet primair voor verzekeraars te werken, maar uitsluitend voor de professionele belangenbehartigers aan de slachtofferzijde. Dit zijn meestal advocatenkantoren, juristenkantoren en letselschadebureau's. Dit houdt ons niet alleen scherp, maar voorkomt ook (de schijn van) belangenverstrengeling. 

We streven om, bij compleet aangeleverde dossiers zonder ontbrekende stukken, binnen twee weken het advies af te ronden, waarbij spoedbehandeling ook mogelijk is. Niet alleen is dit prettiger voor het slachtoffer, in onze ervaring levert een snelle en goed onderbouwde response in de aansprakelijkheidsstelling ook een voordeel op. En lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat elders informatie moet worden opgevraagd, dan communiceren we dit vanzelfsprekend met de opdrachtgever. 

Een second opinion ten behoeve van zowel het slachtoffer als de verzekeringsmaatschappij is wel mogelijk. Neem hiertoe contact met ons op.

ArtsTotaal geeft medisch advies af bij onder meer

  • enkelvoudige en meervoudige letsels
  • hoofd- en nekletsel (o.a. hersenletsel, oogletsel, gehoorletsel, whiplash-letsel, aangezichtsletsel)
  • wervelkolomletsel (o.a. rugletsel, dwarslaesie, bekkenfractuur)
  • rompletsel (o.a. borstkasletsel, ribletsel, beschadiging van hart en long)
  • bovenste ledemaatletsel (o.a. armletsel, armamputatie, handletsel, schouderletsel)
  • onderste ledemaatletsel (o.a. beenletsel, beenamputatie, knieletsel, heupletsel, voetletsel)
  • psychisch letsel (o.a. burn-out, shockschade en PTSS, depressiviteit)
  • overig letsel (o.a. beroepsziekten, bedrijfsongevallen, verkeersongevallen, bijtletsel door dieren, brandwondenletsel, blijvende littekens, botbreuken, cosmetische schade, vuurwerkletsel)

Waarom kiezen voor ArtsTotaal?

Medisch advies afgeven is onze core business. Wij hebben een brede achtergrond en zijn kundig in analyse van de juridische vraag en medisch-objectief relevante gegevens. Bij ArtsTotaal zijn we nieuwsgierig aangelegd en durven we te vragen. En als dat betekent dat we daartoe kritische vragen moeten stellen, dan deinzen we daar ook niet voor terug. Door onze in house kennis van het gezondheidrecht kunnen we bovendien onze medisch adviezen scherp formuleren en gedegen onderbouwen, zonder daarbij de leesbaarheid voor niet-medici uit het oog te verliezen.

Lees hier verder over onze werkwijze met betrekking tot medische adviezen, of neem direct vrijblijvend contact met ons op om uw casus te bespreken.