Levensloopbestendig wonen

Jacob en Henriëtte zijn recent gepensioneerd. Ze wonen nog in het huis waar ze met hun kinderen hebben gewoond. Dit huis staat aan de rand van de stad en heeft de tand des tijds goed doorstaan. Het echtpaar heeft het in de jaren '80 onder architectuur laten bouwen en heeft veel trappen en halve verdiepingen. Het onderhoud aan de tuin wordt al twintig jaar uitbesteed. 

In hun omgeving zijn er steeds meer mensen met beperkingen door ouderdom en chronische ziekte. Sommigen hebben ook gedwongen moeten verhuizen naar een veel te klein appartement boven een winkelcentrum of nabij een zorgcentrum, een absolute gruwel voor het echtpaar. Een kennis heeft enkele weken geleden nog een beroerte doorgemaakt en lijkt voor de rest van zijn leven rolstoelafhankelijk te gaan worden, iets waar zijn woning niet op berekend is. Het besef, dat hun eigen woning niet levensloopbestendig is, met alle reële risico's van dien, is bij hen beiden ingedaald. Ze willen nog een keer verhuizen en genieten van hun oude dag. Henriëtte droomt stiekem van een mooi vrijstaand huis in het dorp waar ook een van de kinderen woont. Jacob op zijn beurt droomt van een mooie klusschuur en groot kantoor.

Met de meerwaarde van hun huidige woning zijn er nog wel mogelijkheden, maar in deze toch al zeer overspannen huizenmarkt zijn levensloopbestendige woningen nog moeilijker te vinden dan een speld in een hooiberg. En vind vervolgens maar een aannemer die de kennis in huis heeft, of moeite wil doen deze op te doen, om een bestaande woning levensloopbestendig te maken. 

Levensloopbestendig wonen is niet alleen relevant voor ouderen

Met het drukker worden in het verkeer neemt ook het aantal verkeersongelukken met ernstig letsel toe. Uit de cijfers van Rijkswaterstaat blijkt, dat er sprake is van een stijgende trend sinds 2013 (18.800 gevallen) naar 2018 (21.700 gevallen). Met een stijgende incidentie van ernstig letsel neemt logischerwijs ook de incidentie toe van ernstig blijvend letsel, zoals rolstoelafhankelijkheid na een dwarslaesie.

Verder is er ook al langer een trend om cliënten met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) zoveel mogelijk niet in een grote instelling te laten wonen, maar juist zoveel mogelijk thuis met extra voorzieningen, of desnoods in aangepaste woningen in de wijk. Hierbij kan gedacht worden aan aandoeningen zoals multipele sclerose (MS) en gecombineerde verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Dit geeft op zijn beurt wel weer uitdagingen voor gemeenten (onder meer ten aanzien van de Wmo) en familie, om te bepalen wat de voorwaarden zijn waarop iemand toch thuis kan blijven wonen met de bekende beperkingen.

Naar algemene consensus van de medische beroepsgroep is participatie en zo lang mogelijk thuis wonen bevorderlijk voor het zoveel mogelijk behouden van zelfstandigheid, een goede geestelijke gezondheid en het voldoende in beweging blijven om (verdere) fysieke klachten te voorkomen.

ArtsTotaal heeft medisch-inhoudelijke kennis van aandoeningen en beperkingen

ArtsTotaal heeft niet alleen uitgebreide kennis en ervaring in huis over alle relevante medische problemen en hun beloop op de korte en langere termijn.

In eigen huis hebben we ook uitgebreide kennis van de revalidatiegeneeskunde, specifiek voor ouderen. Hetzelfde geldt voor psychogeriatrie (PG) en somatiek (SOM) als het gaat om care (zorg waarbij reëel geen tot weinig verbetering te verwachten valt).

ArtsTotaal maakt het medisch probleem begrijpelijk voor niet-medici

Stapels lange brieven, veel cijfertjes met onduidelijke betekenis, niet te doorgronden medisch jargon; voor niet-medici kan het gissen zijn wat precies wordt bedoeld in een medisch dossier. Soms is het ook noodzakelijk om een medisch-deskundigheidsrapport op te laten maken vanwege juridische redenen, zoals bij een gerechtelijke procedure of bij een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo, Wlz, of Wajong.

ArtsTotaal beschikt over de benodigde deskundigheid en ervaring om in dergelijke gevallen de vertaalslag te maken van jargon naar begrijpelijke taal. In het geval van beperkingen het blijvende karakter nog niet is vastgesteld, kan ArtsTotaal hierin ook verder van dienst zijn.

ArtsTotaal adviseert ook bij (stijlvolle) woningaanpassingen

Veel mensen ervaren weerstand of moeite op een andere manier, bij het idee de woning 'vol te moeten hangen met lelijke wit-geplastificeerde grepen en andere aanpassingen.' Dit is begrijpelijk, enerzijds omdat het confronterend is ten aanzien van de eigen zelfstandigheid en (vaak) leeftijd, anderzijds omdat het een woning doorgaans niet fraaier doet ogen, met name als deze recent is verbouwd.

ArtsTotaal begrijpt dit en kan u ook adviseren over stijlvolle elementen, zoals roestvaststalen (RVS) toiletgrepen die wegklapbaar zijn, in plaats van half-plasticen witte grepen die altijd in de weg zitten en vies en vergeeld raken. En waarom aanmodderen met een traplift voor het bereiken van die te kleine slaapkamer en aanpassingen aan een gedateerde badkamer, als er beneden gelijkvloers, in de garage, gewoon een extra slaapkamer met badkamer en toilet kan worden gerealiseerd?

Wilt u weten of uw woning, of een andere woning, levensloopbestendiger kan worden gemaakt en dan ook nog in stijl? ArtsTotaal kan u hierbij adviseren, rekening houdend met eventuele reeds aanwezige beperkingen en aandoeningen. 

ArtsTotaal adviseert bij het levensloopbestendig maken van bestaande woningen

Bij een bestaande woning is het minder makkelijk om rekening te houden met gewijzigde wensen. Immers, er staan al muren en wellicht bent u niet van plan een grootschalige renovatie van het hele huis door te voeren, eerder conversie van bijvoorbeeld een dubbele garage naar slaapkamer en badkamer. Elke opdracht bij bestaande bouw is maatwerk, maar er is vaak meer mogelijk dan u vooraf voorziet. Neem vrijblijvend contact op om uw vraag en de mogelijkheden te bespreken.

ArtsTotaal adviseert ook bij het levensloopbestendig maken van nieuwbouwwoningen

Over het algemeen is het eenvoudiger nieuwbouwwoningen aan te passen voor een betere levensloopbestendigheid. Enerzijds zit dit in het reeds rekening houden met nieuwe normen zoals het actuele bouwbesluit, anderzijds in dat tijdens de bouw al rekening kan worden gehouden met bepaalde extra voorzieningen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het voorzien van een bijgebouw, bedoeld als garage, van vloerverwarming, afvoer, warm- en koud tapwater, om er een extra slaapkamer met douche en toilet in te kunnen maken. De gemiddelde garage bij een nieuwbouwhuis is hier prima voor geschikt.

Het is een goed idee hier al vroegtijdig over na te denken, ook als u nog niet de gemiddelde leeftijd heeft om dit soort voorzieningen te wensen en ook als u weet, dat u over een paar jaar mogelijk weer gaat verhuizen. Woningen die levensloopbestendiger zijn gemaakt, hebben over het algemeen ook een hogere waarde, al is het maar door die extra slaapkamer.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op om uw vraag en de mogelijkheden te bespreken.

ArtsTotaal overlegt ook direct met aannemers

Desgewenst kan ArtsTotaal overleggen met een aannemer van uw eigen keuze. In het gebied tussen en rondom de regio Schaijk-Uden-Oss en Nijmegen-Molenhoek heeft ArtsTotaal daarnaast goede werkafspraken met een vaste groep van betrouwbare aannemers, om u op een zo kort mogelijke termijn te kunnen voorzien in de gewenste woningaanpassingen. In deze groep zijn onder meer timmermannen, loodgieters, tegelzetters, schilders, stukadoors en een keukenleverancier vertegenwoordigd.