Vraagt uw zaak om een second opinion medisch advies?

Soms is een zaak af te doen op basis van een medisch advies van een partij. Andere keren wordt ook een medisch advies door de tegenpartij verstrekt, dat tegenstrijdige conclusies kan bevatten. Als partijen en de betrokken medisch adviseurs er niet onderling uit komen, biedt ArtsTotaal de mogelijkheid om, in opdracht van beide partijen, een onafhankelijk second opinion medisch advies uit te brengen.

Onze artsen staan niet alleen boven de betrokken partijen en hun onderlinge discussie. ArtsTotaal heeft in house ook eigen ervaring in de afhandeling van onafhankelijke second opinions bij de overheid als medisch adviseur in bezwaar en beroep. Bij deze functie was het juist de norm, om het gehele onderzoek opnieuw te doen en niet zonder meer te varen op alleen de bestaande stukken en daarbij eerder verstrekte medisch adviezen, door waar nodig aanvullende stukken op te vragen. Deze grondige werkwijze waarborgt ook de onafhankelijkheid en kundigheid van onze adviezen.

Welke second opinions kunnen we niet verrichten?

ArtsTotaal verstrekt uitsluitend medisch advies in second opinion op verzoek van een professionele belangenbehartiger, dus niet op verzoek van direct belanghebbenden. Verder neemt ArtsTotaal, bij het uitbrengen van medisch advies in second opinion, uitsluitend kennis van relevante bevindingen van ter zake deskundige behandelaars. Dit brengt met zich mee, dat wij, vanuit onze positie van onafhankelijkheid en het niet aangaan van behandelrelaties, zelf geen primaire diagnoses stellen. Dit is immers aan de behandelend zorgverlener.

Indien een belanghebbende het niet eens is met een naar hem toe gestelde diagnose, geldt een algemeen advies dit eerst bespreekbaar te maken met de respectievelijke zorgverlener. Indien dit onvoldoende bevredigend is, kan altijd een andere zorgverlener worden geraadpleegd in second opinion. Een belanghebbende kan zich hiertoe richten tot diens eigen huisarts voor verder advies en vervolg.

Waarom kiezen voor ArtsTotaal?

Medisch advies afgeven is onze core business. Wij hebben een brede achtergrond en zijn kundig in analyse van de juridische vraag en medisch-objectief relevante gegevens. Bij ArtsTotaal zijn we nieuwsgierig aangelegd en durven we te vragen. En als dat betekent dat we daartoe kritische vragen moeten stellen, dan deinzen we daar ook niet voor terug. Door onze in house kennis van het gezondheidrecht kunnen we bovendien onze medisch adviezen scherp formuleren en gedegen onderbouwen, zonder daarbij de leesbaarheid voor niet-medici uit het oog te verliezen.

Lees hier verder over onze werkwijze met betrekking tot medische adviezen, of neem direct vrijblijvend contact met ons op om uw casus te bespreken.