Is er een vermoeden van een medische fout?

Een veelgebruikt gezegde is, "Waar mensen werken worden fouten gemaakt".

Wat precies een 'fout' is, is geen vaste definitie voor. Maar wel staat vast, dat niemand kan stellen dat hij het nooit beter kan doen, of kon hebben gedaan. Hierop stoelt ook het medisch tuchtrecht, het toetsen van medisch handelen aan de hand van wat de medisch-professionele standaard is. Dit tuchtrecht is niet bedoeld als een tik op de vingers, maar voor de gehele beroepsgroep om van te leren.

Medische fouten kunnen ook op andere manieren worden vastgesteld:

  • eenzijdig, door erkenning (zorgverlener, zorginstituut, verzekeraar)
  • tweezijdig, door overeenkomst tussen partijen (al dan niet na mediation)
  • onafhankelijk, door het oordeel van een Wkkgz-klachtencommissie, of door het oordeel van de rechter


Soms is de vraag van een slachtoffer al beantwoord met het erkennen van schuld en het maken van excuses. Andere keren is er een vraag om vergoeding van financiële schade, bijvoorbeeld vanwege het missen van een belangrijke diagnose bij een ongeboren kind, of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een medische fout, waardoor iemand werkloos wordt.

Wanneer partijen het niet eens zijn over de causaliteit (oorzaak-gevolg relatie), komt er al snel een juridische discussie op gang. Een dergelijke discussie kan het snelst worden beslecht aan de hand van een gedegen medisch advies. Dit wordt verstrekt, door een onafhankelijk medisch adviseur de juiste juridische vraag voor te leggen en de relevante medische gegevens te laten beoordelen naar actualiteit en ter zake deskundigheid van de auteur van die stukken.

Waarom kiezen voor ArtsTotaal?

Medisch advies afgeven is onze core business. Wij hebben een brede achtergrond en zijn kundig in analyse van de juridische vraag en medisch-objectief relevante gegevens. Bij ArtsTotaal zijn we nieuwsgierig aangelegd en durven we te vragen. En als dat betekent dat we daartoe kritische vragen moeten stellen, dan deinzen we daar ook niet voor terug. Door onze in house kennis van het gezondheidrecht kunnen we bovendien onze medisch adviezen scherp formuleren en gedegen onderbouwen, zonder daarbij de leesbaarheid voor niet-medici uit het oog te verliezen.

Lees hier verder over onze werkwijze met betrekking tot medische adviezen, of neem direct vrijblijvend contact met ons op om uw casus te bespreken.

Medisch haalbaarheidsonderzoek laten verrichten tegen een vast, laag tarief

Bij medische aansprakelijkheidszaken is discussie over aansprakelijkheid helaas niet ongebruikelijk. Anders dan in letselschadezaken kunnen betrokkenen (of hun belangenbehartigers) meestal niet terugvallen op een vergoedingsregeling voor de kosten.

 

Daarom biedt ArtsTotaal aan belangenbehartigers, onder voorwaarden, ook de mogelijkheid van een medisch haalbaarheidsonderzoek voor een laag, vast tarief. Middels dit onderzoek kan op basis van de belangrijkste stukken en een toelichting van de belangenbehartiger worden bepaald, of er onzes inziens, op medisch-objectieve gronden, voldoende aanwijzingen zijn om de zaak met vrucht voort te zetten. Ook in dit eventuele vervolgtraject zal ArtsTotaal daarbij graag medisch advies verlenen.

 

Heeft u belangstelling om een dergelijk onderzoek te laten verrichten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om meer informatie te verkrijgen over de voorwaarden en uw casus te bespreken.